Kopafbeelding publicaties CPB

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

CPB Bijzondere publicatie 55, 26 november 2004

Het Nederlandse beleid staat voor een aantal strategische uitdagingen die van grote betekenis zijn voor de economische perspectieven op lange termijn.

Lees ook het persbericht en de bijbehorende achtergronddocumenten 'Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland' en 'Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg'.

Een uitgebreide Engelstalige samenvatting is bijgevoegd als bijlage.

Over de omvang van de toekomstige knelpunten en de economische achtergrond waartegen die zich zullen afspelen bestaat grote onzekerheid. Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's. De studie geeft een kwantitatief beeld op nationaal niveau en voor afzonderlijke bedrijfstakken tot 2040. De scenario's zijn een uitwerking van de in 2003 uitgebrachte studie Four Futures of Europe, waarin in vier scenario's mogelijke toekomstbeelden voor Europa zijn beschreven.

Er bestaan grote verschillen tussen de scenario's voor Nederland. Zo is het BBP per hoofd van de bevolking in 2040 tussen 30% en 120% hoger dan het huidige niveau. De scenario's met hoge groei kennen tevens een hoge mate van inkomensongelijkheid en weinig aandacht voor het milieu. De vergrijzing heeft een drukkend effect op de groei van arbeidsaanbod en werkgelegenheid en op de verhouding tussen actieven en niet-actieven in alle scenario's. Wel kan een stijging van de participatie met name bij vrouwen en ouderen tegenwicht bieden. De verdeling van de werkgelegenheid over bedrijfstakken zal sterk verschuiven, met name van de landbouw en industrie naar de diensten en zorg. Deze verschuiving is de voortzetting van een proces dat al decennia aan de gang is.

Bij "Vier vergezichten op Nederland" horen nog enkele documenten die dienen als achtergrond:

Deel deze pagina