22 december 2010

Worden oudere werknemers overbetaald? Een literatuuroverzicht

De gedachte dat loon en productiviteit van individuele werknemers niet op elke leeftijd aan elkaar gelijk zijn, is wijdverspreid. We geven een overzicht van economische theorieën die verschillen tussen loon en productiviteit rechtvaardigen. Deze publicatie is Engelstalig.

Voorts bespreken we de empirische literatuur. Theorieën die de opbouw van menselijk kapitaal centraal stellen, impliceren in de regel dat individuele lonen stijgen met de duur van het dienstverband. Daardoor zien oudere werknemers een loondaling tegemoet indien zij overwegen om van baan te veranderen.

Theorieën die de prestatieprikkel voor werknemers centraal stellen, impliceren meestal dat de lonen van oudere werknemers hun productiviteit overstijgen. Onderhandelingsmacht van vakbonden kan eveneens leiden tot relatief hoge lonen van oudere werknemers. Op grond van de empirische literatuur formuleren de auteurs enkele algemene conclusies.

Auteurs

Daniel van Vuuren
Paul de Hek

Lees meer over