6 maart 2012

Zelfselectie en het verlies aan omzet door zoekfricties

De auteurs analyseren een algemeen zoekmodel met zoekgedrag terwijl men nog een baan heeft en met zelfselectie van heterogene werknemers over heterogene banen.
No title

Dit model levert een simpele relatie op tussen (i) het werkloosheidscijfer, (ii) de waarde van vrije tijd, en (iii) het verschil tussen de maximale en gemiddelde lonen. Deze laatstgenoemde maatstaf van loonongelijkheid is robuuster dan maatstaven die op het reserveringsloon zijn gebaseerd, vanwege de lange linkerstaart van de loonsverdeling. We schatten het verschil tussen de maximale en gemiddelde lonen met data over de kwaliteit van de verbintenis en houden rekening met meetfouten. Het geschatte verschil in lonen en de gemiddelde kwaliteit van de verbintenis zijn voor de VS consistent met een werkloosheid van 5%. Ten slotte concluderen we dat zonder zoekfricties de omzet 6.6% hoger zou zijn.

Auteurs

Coen Teulings
Pieter Gautier

Lees meer over