Aankondiging

Publicatiedatum Keuzes in Kaart (KiK)

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt politieke partijen, net als bij de voorgaande verkiezingen, de mogelijkheid om de budgettaire en economische gevolgen van hun verkiezingsprogramma te laten doorrekenen. De elfde editie van 'Keuzes in Kaart' (KiK) verschijnt op 8 november 2023.

Datum
8 november 2023
Tijd
08:00 - 17:00
Locatie
www.cpb.nl

Keuzes in Kaart  is de naam van de publicatie waarin de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s wordt gepresenteerd. KiK staat in een langjarige traditie, die ook internationaal navolging heeft gekregen. De budgettaire en economische gevolgen van de beleidskeuzes vormen een belangrijk, maar zeker niet het enige element in de brede welvaartsafweging die bij verkiezingen voorligt. 

De doorrekening is geen stemwijzer, maar een hulpmiddel om de economische gevolgen van beleidskeuzes van politieke partijen consistent, in onderlinge samenhang en in vergelijking tot anderen te overzien en te presenteren.

Wijzigingen 

Deze editie van KiK komt eerder dan verwacht. De beperkte voorbereidingstijd, zowel bij politieke partijen als bij het CPB, zorgt voor meer druk op een toch al intensief proces. Om het werkbaar te houden en de kwaliteit te bewaken, kiest het CPB ervoor de analyse op enkele punten te versimpelen, waaronder het weglaten van de langetermijnindicatoren. 

Een toevoeging ten opzichte van de vorige KiK betreft de opname van de armoede-indicator die het CPB sinds zomer 2022 standaard meeneemt in de economische ramingen.

Deelname

Deelname aan Keuzes in Kaart is vrijwillig. Partijen bepalen zelf of ze wel of niet meedoen. Tot aan de dag van publicatie doet het CPB geen uitspraken over welke partijen wel of niet hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen.  

Lees meer in de Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028.

Contactpersonen