Publicaties


20 maart 2024

Position Paper 'Verbeteren van vaardigheden Nederlandse taal'

Op verzoek van de commissie voor OCW van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘Verbeteren van vaardigheden Nederlandse taal’. Deze publicatie bevat de inbreng van het...