9 december 2019

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens 2019 en 2020

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2019 en 2020. Deze CPB Notitie bespreekt de geraamde aantallen en de ramingsmethodiek die is gebruikt.

De ramingen zijn gemaakt in het microsimulatiemodel MIMOSI van het Centraal Planbureau (CPB, 2016). De raming is gebaseerd op de geraamde koopkrachtontwikkeling voor 2019 en 2020 in de Macro Economische Verkenning 2020 (CPB, 2019). De MEV bevat een gedetailleerd overzicht van alle maatregelen in 2019 en 2020 die van belang zijn voor de koopkracht  (zie hoofdstuk 3.5 en bijlage A met beleidsuitgangspunten). 

Lees meer over deze publicatie op de website van het CBS.

 

Auteurs

Monique de Haard
Patrick Koot
Annikka Lemmens