24 april 2020

Rendementen op spaargeld en staatsobligaties in 2013-2016

Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft het CPB het zonder (veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement in box 3 in 2013-2016 onderzocht.

De notitie presenteert een aantal mogelijke haalbare rendementen op spaarrekeningen, termijndeposito’s en beleggingen in Nederlandse staatsobligaties. Deze rendementen worden op verschillende wijze bepaald. Het CPB neemt in dit onderzoek de arresten van de Hoge Raad en de interpretatie daarvan door het Gerechtshof Den Haag als uitgangspunt, en doet zelf geen uitspraak over de criteria waarop een zonder veel risico’s haalbaar rendement zou moeten worden gebaseerd. 

Auteurs

Lees meer over