12 juni 2019

Second Opinion Brede Sluis Kornwerderzand

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CPB een second opinion uitgevoerd naar de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Brede Sluis Kornwerderzand en de aanvullende nota over mogelijke verdringingseffecten. Op basis van de MKBA en de nota is geen gedegen afweging te maken van de maatschappelijke kosten en baten van sluisverbredingen rond het IJsselmeer. Het CPB kan de hoofdconclusie van de MKBA dat de Brede Sluis het meest rendabele alternatief is, niet onderschrijven.
Second Opinion Brede Sluis Kornwerderzand

De MKBA onderzoekt de maatschappelijke kosten en baten van sluisverbredingen, waardoor grotere schepen tussen het IJsselmeer en de Noordzee of de Waddenzee kunnen varen. Hiervoor vergelijkt de MKBA de kosten en baten van twee projectalternatieven: de Brede Sluis Kornwerderzand en de Amsterdamroute. De huidige situatie inclusief een verwachting van het voorgenomen beleid vormt het referentiealternatief. Sluisverbredingen kunnen ervoor zorgen dat het voor jachtwerven rond het IJsselmeer mogelijk wordt om meer aantrekkelijke renovaties ofwel refits uit te voeren op jachten breder dan 18 meter. Daarnaast kunnen sluisverbredingen leiden tot efficiencyvoordelen bij de nieuwbouw van superjachten en bij de reguliere scheepvaart met kustvaarders. Deze kustvaarders hoeven bij bredere sluizen hun lading namelijk niet over te slaan op kleinere binnenvaartschepen. 

Onze conclusie is dat op basis van de MKBA en de aanvullende nota geen gedegen afweging gemaakt kan worden van de maatschappelijke kosten en baten van sluisverbredingen. We hebben kanttekeningen bij de onderbouwing van de baten van renovaties ofwel refits van superjachten en de jachtbouw, de vergelijkbaarheid van de alternatieven en de reikwijdte van de gevoeligheidsanalyse. De MKBA presenteert de Brede Sluis KWZ als de meest rendabele optie, maar het is mogelijk dat Amsterdam het hoogste saldo heeft. Ook is het maatschappelijk saldo bij de Brede Sluis Kornwerderzand niet robuust voor tegenvallers.

Lees meer over