Seminar

Seminar: Naar een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen

Hoe kan de stap van analyse naar actie worden gemaakt? Die vraag staat centraal tijdens het seminar ‘Naar een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen’ dat de Algemene Rekenkamer, het Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën op 23 januari 2024 organiseren voor beleidsmakers, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Datum
23 januari 2024
Tijd
15:30 - 17:00
Locatie
Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, Den Haag
Presentatie
Marnix van Rij, Pieter Hasekamp, Ewout Irrgang
Voertaal
Nederlands

U kunt zich aanmelden via een e-mail aan Shalini Raghoebar, S.Raghoebar@cpb.nl
Journalisten / media kunnen zich aanmelden via Jacco van Maldegem, j.j.van.maldegem@cpb.nl 

Een week voor het seminar ontvangt u de bevestiging van uw aanmelding en een update van het programma.

Belastingheffing is cruciaal voor het financieren van de overheidsuitgaven. Het belastingstelsel is echter complexer, omdat het ook andere – soms zeer specifieke - maatschappelijke doelen dient. Daarvoor zijn allerlei uitzonderingen in het belastingstelsel opgenomen, de zogenaamde “fiscale regelingen”. Die maken het stelsel ingewikkeld en minder transparant. Verschillende rapporten geven aan dat het belastingstelsel eenvoudiger kan worden door kritischer naar fiscale regelingen te kijken, waarbij bovendien tegelijkertijd ineffectieve prikkels verdwijnen. Ook is de belastingheffing complex om uit te voeren voor de Belastingdienst en lastig te begrijpen door de burger. 

Het seminar start om 15.30 uur en wordt geopend door de Staatsecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst - Marnix van Rij.
Na zijn presentatie reflecteren de directeur van het CPB Pieter Hasekamp en het collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer op de vraag hoe een eenvoudiger belastingstelsel kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt ook ingegaan op een peiling onder de Nederlandse bevolking. Aansluitend zal in een panel  verder worden gesproken over dit vraagstuk waarbij ook de aanwezigen in de zaal kunnen participeren.

Contactpersonen

Lees meer over