Esther Mot

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Klimaat en gebouwde omgeving
Photo of Esther Mot
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Esther Mot heeft een brede ervaring met beleidgericht economisch onderzoek op het terrein van klimaat, circulaire economie en de zorg. Recent heeft zij bijgedragen aan een onderzoek naar verdelingseffecten van woningisolatie. Haar proefschrift gaat over honoreringssystemen voor medisch specialisten. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar langdurige zorg voor ouderen en is bezig geweest met de raming van de Nederlandse zorguitgaven op middellange termijn

  • Dr (economie), Universiteit van Amsterdam
  • Drs (economie), Universiteit van Amsterdam (cum laude)
  • 2017 - nu: senior-onderzoeker bij sector Klimaat en gebouwde omgeving
  • 2013 - 2017: senior-onderzoeker bij sector Marktordening (incl. 1 jaar detachtering bij VWS)
  • 2009 - 2012: wetenschappelijk coördinator project Ancien (CPB)
  • 2000 - 2008: hoofd afdeling Zorg bij CPB
  • 1986 - 2000: Stichting voor Economisch Onderzoek

Publicaties

4 mei 2023

Hoe warm zitten we er eigenlijk bij?

Wat levert het huishoudens financieel op om hun huis te isoleren naar de isolatiestandaard die in 2021 is vastgesteld? Wetenschappelijk medewerker Esther Mot beschrijft in haar column de bevindingen van een recent CPB/TNO-onderzoek waaraan ze meewerkte.

portretfoto van Esther Mot
6 april 2023

Inkomenseffecten van woningisolatie naar de isolatiestandaard

Voor 6 op de 10 huishoudens loont het financieel om een oudere woning te isoleren, maar wel grote verschillen in de inkomenseffecten.

Een man draagt een pakket isolatiemateriaal
9 december 2021

Groen innovatiebeleid: een literatuur- en beleidsoverzicht

Groene, koolstofarme technologieën zijn hard nodig voor een effectieve en efficiënte energietransitie. Zo kunnen waterstof, warmtepompen, en nog compleet nieuwe technologieën de huidige koolstofrijke en vieze...

20 november 2020

Kosten- en batenbegrippen in klimaatbeleid

Dit rapport, opgesteld door CPB en PBL, behandelt kosten- en batenbegrippen die worden toegepast bij berekeningen voor klimaatbeleid. Het rapport gaat in op de functies die de verschillende kosten-batenbegrippen...

3 december 2019

Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar.

No title