Nicoleta Ciurila

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Nicoleta Ciurila
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

12 december 2023

Hand-to-mouth-huishoudens: een vergelijking tussen Nederland en andere Europese landen

Het aantal Nederlandse huishoudens dat elke maand het hele inkomen uitgeeft en geen liquide vermogen opbouwt (zogeheten hand-to-mouth-huishoudens) is het afgelopen decennium gedaald.

Uitgaven
31 mei 2023

Ontwikkelingen op de woningmarkt en financiële risico’s

We concluderen dat huiseigenaren en het financiële stelsel het afgelopen decennium weerbaarder zijn geworden tegen schokken vanuit de woningmarkt, maar dat er kwetsbare groepen zijn....

Risicorapportage Financiële markten 2023
13 juli 2022

Structurele oorzaken van lage rente

Rentetarieven vertonen al sinds de jaren tachtig een neerwaartse trend in onder andere het eurogebied. De reële rente (de voor inflatie gecorrigeerde rente) bevindt zich nu op een historisch laag niveau.

spaarpot met briefgeld
20 januari 2022

Vermogensongelijkheid: een complex probleem

Hoe kun je vermogensongelijkheid goed berekenen? Dat is een lastige vraag waarmee we niet alleen bij het CPB in Nederland worstelen, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk, stelt CPB-medewerker Nicoleta Ciurila in haar column.

foto van Nicoleta Ciurila
4 mei 2021

Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren.

zilveren spaarvarken en hamer