Stefan Boeters

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Stefan Boeters
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Main activities

 • Researcher in the sector "Labour and Education".
 • Numerical labour market model with special focus on age-specific labour market effects.
 • Further development and application of the overlapping-generations model GAMMA.

Current projects

 • Study on ageing of the Dutch population and the sustainability of the public budget (application of GAMMA).
 • Project on the labour market for older workers for the Ministry of Social Affairs (SZW).

Previous projects

 • Article on labour market modelling in a CGE context for the "Handbook of CGE Modeling" (ed.: D. Jorgenson and P. Dixon).
 • MODELS: Model development for the evaluation of the EU Lisbon targets. Implementation of a labour market module for WorldScan with endogenous labour supply and unemployment.
 • EU Competitiveness Report 2007: Assessment of the EU biofuel targets.
 • IBO: Medium-term (post 2012) scenarios for climate policy.
 • TAXBEN: Project for the European Commission to evaluate different aspects of the European public finance system. Focus of WP 5: optimal timing of climate policy, alternative post-Kyoto strategies, interaction of emission trading schemes with pre-existing energy taxes.

Fields of interest

 • All aspects of computable general equilibrium (CGE) models.
 • Labour market issues in relation to CGE: aggregation of heterogeneous households, macroeconomic aspects of wage negotiations.
 • Numerical implementation of optimal taxation problems.
 • Environmental economics: climate change, "double dividend", transportation.
 • Linking partial and general equilibrium models.
 • 1990 - 1995, Studies in Economics, Sociology and Philosophy, University of Marburg.
 • 1995, Masters (Diplom) in Economics, University of Marburg.
 • 1996 - 1998, Graduate program "Theory of allocation, economic policy and collective decisions" at the University of Dortmund.
 • 2000, PhD (Dr. rer. pol.) thesis on the labour market effects of an input factor tax reform.
 • Research associate, Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim.
 • Referee for Economic Modelling, Computational Economics, FinanzArchiv, International Tax and Public Finance, Journal of Economics, Environmental and Resource Economics, Resource and Energy Economics, Energy Economics, Climate Policy.
 • 1998 - 1999, Research assistant at the University of Dortmund.
 • 1999 - 2000, Research assistant at the University of Saarland (Saarbrücken).
 • 2001 - 2005, Researcher and senior researcher at the Centre for European Economic Research (Mannheim).
 • 2005 - 2011, Sector International Economics (CPB)

Publicaties

13 februari 2024

Nederlandse dienstenactiviteiten in globale goederenproductie

Het type activiteit waarmee Nederland verdient aan wereldwijde productieketens verschuift geleidelijk: steeds meer met diensten en steeds minder aan productieactiviteiten.

DAF-fabriek
2 augustus 2023

Macro-economische en budgettaire effecten van beleidsvarianten met Saffier 3.0

In deze CPB-publicatie bespreken we de macro-economische en budgettaire effecten op middellange termijn van acht beleidsmaatregelen. Hierdoor krijgen lezers inzicht in de werking van het model Saffier 3....

26 april 2023

Nederland gebaat bij internationaal beleid over tariefkosten in waardeketens

Bedrijven hebben te maken met verschillende handelskosten die hun internationale concurrentiepositie beïnvloeden. Naast directe tariefkosten op importen en exporten zijn er ook indirecte tariefkosten die elders in de...

26 april 2023

Instrumentarium voor waardeketenonderzoek

We introduceren twee nieuwe instrumenten om internationale handel beter te begrijpen. Met de handelskostenindex berekenen we de totale handelskosten van een waardeketen. Met het nieuwe zwaartekrachtmodel, dat ook handel...

12 juli 2022

Saffier 3.0: schattingsresultaten

Dit Engelstalige technische document is een aanvulling op de algemene documentatie van het macromodel Saffier 3.0....