10 augustus 2021

Vegen nieuwe bezems schoner dan oude? De rol van bedrijvendynamiek in de groei van productiviteit

In de afgelopen jaren is de bedrijfsdynamiek, het toe- en uittreden van bedrijven, in Nederland afgenomen. Deze studie onderzoekt de rol van de bedrijfsdynamiek in de recente vertraging van de productiviteitsgroei in Nederland. Is de productiviteitsgroei vertraagd doordat de vervanging van oude, laagproductieve bedrijven door nieuwe, productievere bedrijven achterblijft? De resultaten laten zien dat deze relatie wel voor de dienstensector geldt, maar veel minder voor de industrie.
Machinewerk

In de dienstensector is de bedrijvendynamiek in lijn met het creative destruction-principe: bedrijven met lage productiviteit worden beëindigd en maken plaats voor nieuwe bedrijven met hogere productiviteit. Dit stimuleert de productiviteitsgroei in de sector. In de industrie daarentegen zorgen vooral bestaande bedrijven voor productiviteitsgroei. Nieuwe bedrijven in de industrie treden doorgaans toe met een lage productiviteit maar verbeteren hun productiviteit snel in hun eerste jaren. In de industrie lijken leer- en groei-effecten veel belangrijker dan in de dienstensector. 

De resultaten hebben belangrijke implicaties voor innovatiebeleid. Het faciliteren van de toetreding van startups, die innovaties weten te adopteren en benutten, kan hierbij een belangrijke bouwsteen zijn. Investeren in vaardigheden, met name ICT, is daarbij van belang. De resultaten zijn ook relevant voor de recente coronasteunmaatregelen, beleid dat gericht was op het in stand houden van bedrijven. De keerzijde van dit beleid is het risico van het ondersteunen van laagproductieve bedrijven, tegen het creative destruction-principe in. Specifiek voor de dienstensector is het belangrijk dat de ruimte voor nieuwe productieve bedrijven blijft bestaan.