Policy seminar

Webex Policy Seminar: Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Donderdag 20 januari 2022 geven Arthur van Riel, Marianne de Visser en Gijsbert Werner (WRR) een online presentatie getiteld: "Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.

Datum
20 januari 2022
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
Online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.
Presentatie
Arthur van Riel, Marianne de Visser en Gijsbert Werner (WRR)
Discussant
Rudy Douven (CPB)
Voertaal
Nederlands

"De Nederlandse zorg presteert over het algemeen goed, maar er zijn in delen van de zorg grote knelpunten. Om kwaliteit en toegankelijkheid te kunnen borgen dient de zorg in financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. Deze drie dimensies van houdbaarheid staan echter steeds meer onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, de opkomst van nieuwe zorgtechnologie en de toename van het aantal chronisch zieken. In het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (rapport nr. 104, 2021) komt de WRR  tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen - beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden?

Op 20 januari 2022 komen drie mede-auteurs van de WRR (Arthur van Riel, Gijsbert Werner en Marianne de Visser) hun rapport ""Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak"" presenteren tijdens een policy seminar op het Centraal Planbureau. Het rapport kan hier gevonden worden: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg"

Contactpersonen