Aankondiging

Webinar Macro-Economische Verkenning

Op Prinsjesdag om 15.15 uur publiceert het Centraal Planbureau de Macro-Economische Verkenning (MEV). Voor geïnteresseerden organiseert het CPB de dag daarna - woensdag 21 september - van 13.00 uur tot 14.00 uur een webinar, waarin sectorhoofd Diederik Dicou een toelichting geeft op de gepubliceerde cijfers. Tijdens deze digitale bijeenkomst is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. U dient zich vooraf aan te melden.

Datum
21 september 2022
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats via Webex Meetings

De Macro-Economische Verkenning bevat de economische vooruitzichten voor het lopende en komende jaar, inclusief de gevolgen van de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het webinar door een e-mail te sturen naar s.raghoebar@cpb.nl o.v.v. 
‘webinar MEV’ . U ontvangt voorafgaand aan het webinar per mail de link om deel te nemen. 

Contactpersonen