23 juni 2023

Wereldhandelsmonitor april 2023

Het wereldhandelsvolume is in april met 1,4% afgenomen ten opzichte van maart, volgend op een stijging van 1,9% in maart vergeleken met februari. Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor. Meest opvallend is de stijging van de invoer van de eurozone (+2,3%), de Verenigde Staten (+1,8%), Japan (+2,7%) en overige geavanceerde economieën (+1,9%). De uitvoer van de eurozone en de Verenigde Staten namen echter af, met respectievelijk -2,0% en -5,2%. Opkomende economieën tonen overwegend dalende handelscijfers. Zo daalt de invoer van China met -1,8%, en de uitvoer met -6,4%. Ook de invoer en uitvoer van overig opkomend Azië is gedaald, met respectievelijk -5,5% en -6,8%.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, april 2023

  • Het wereldhandelsvolume is in april 1,4% afgenomen ten opzichte van maart, volgend op een stijging van 1,9% in maart (initiële schatting: 1,5%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in april 0,0% (niet-geannualiseerd; momentum maart: -0,7% initiële schatting: -0,9%).
  • De wereldwijde industriële productie is in april 1,4% afgenomen ten opzichte van maart (ontwikkeling maart: -0,1%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in april 0,7% (niet-geannualiseerd; momentum maart: 1,1%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op dinsdag 25 juli 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd, inclusief verslagmaand mei 2023.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over