25 oktober 2023

Wereldhandelsmonitor augustus 2023

Het wereldhandelsvolume is in augustus 2023 met 0,4% toegenomen ten opzichte van juli. Die maand kende nog een daling van 0,7%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant is er met name een daling voor Japan (-3,6%), de Verenigde Staten (-1,6%) en het Verenigd Koninkrijk (-1,0%). De invoer van de eurozone nam beperkter af met -0,4%. De invoer van China nam juist toe met 2,6%. Aan de uitvoerkant valt de forse afname van 6,1% voor zowel Japan als het Verenigd Koningrijk op. Daarentegen nam de uitvoer toe voor China (+5,3%), andere ontwikkelde economieën (+3,3%), opkomend Azië exclusief China (+1,4%), de Verenigde Staten (+1,2%) en de eurozone (+0,8%).

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, augustus 2023

  • Het wereldhandelsvolume is in augustus 0,4% toegenomen ten opzichte van juli, volgend op een daling van 0,7% in juli (initiële schatting: -0,6%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in augustus -1,1% (niet-geannualiseerd; momentum juli: -0,5% initiële schatting: -0,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in augustus 0,7% toegenomen ten opzichte van juli (ontwikkeling juli: -0,2%, initiële schatting: -0,1%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in augustus 0,6% (niet-geannualiseerd; momentum juli: 0,1%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op vrijdag 24 november 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd, inclusief verslagmaand september 2023.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over