25 augustus 2023

Wereldhandelsmonitor juni 2023

Het wereldhandelsvolume is in juni 2023 met 0,7% afgenomen ten opzichte van mei. Die maand kende nog een stijging van 0,5%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant is er met name een daling voor de eurozone (-3,7%), het Verenigd Koninkrijk (-2,5%) en voor opkomend Azië exclusief China (-6,7%). De invoer van China nam juist toe met 3,6%. Verder nam de invoer van zowel Japan als ontwikkeld Azië toe met 2,8%. Aan de uitvoerkant is de toename van Japan opvallend (+5,2%). De uitvoer van zowel het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nam toe met 0,6%. Ook de uitvoer van China (+2,5%) steeg. Daarentegen daalde de uitvoer van de eurozone (-1,0%), opkomend Azië exclusief China (-3,2%), Oost-Europa (-6,4%) en Latijns Amerika (-2.3%).

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, juni 2023

  • Het wereldhandelsvolume is in juni 0,7% afgenomen ten opzichte van mei, volgend op een stijging van 0,5% in mei (initiële schatting: 0,3%). De ontwikkeling in 2023Q2 was -0,3% (-0,8% in 2023Q1).
  • Het momentum van de wereldhandel was in juni -0,3% (niet-geannualiseerd; momentum mei: 0,8% initiële schatting: 0,7%).
  • De wereldwijde industriële productie is in juni 0,4% toegenomen ten opzichte van mei (ontwikkeling mei: 0,3%, initiële schatting: 0,0%). De groei in 2023Q2 was -0,5% (0,8% in 2023Q1).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in juni -0,5% (niet-geannualiseerd; momentum mei: -0,1%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op maandag 25 september 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd, inclusief verslagmaand juli 2023.

 

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over