25 mei 2023

Wereldhandelsmonitor maart 2023

Het wereldhandelsvolume is in maart 2023 met 1,5% toegenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,8% in februari vergeleken met januari. Het wereldhandelsvolume kromp in het eerste kwartaal van 2023 met 0,9%, volgend op een daling van 2,0% in het laatste kwartaal van vorig jaar. De meeste regio’s laten krimp zien gedurende de twee meest recente kwartalen, wijzend op een stagnatie in de goederenhandel, na een sterke groei in vraag naar goederen gedurende de pandemie. Het meest noemenswaardige aan het maartcijfer is de groei van de Chinese uitvoer (+19,9%), wat ten dele zal samenhangen met het heropenen van China na het beëindigen van haar zero-COVID-19 beleid. Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, maart 2023

  • Het wereldhandelsvolume is in maart 1,5% toegenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,8% in februari (initiële schatting: -0,9%). De ontwikkeling in 2023Q1 was -0,9% (-2,0% in 2022Q4).
  • Het momentum van de wereldhandel was in maart -0,9% (niet-geannualiseerd; momentum februari: -2,4% initiële schatting: -2,2%).
  • De wereldwijde industriële productie is in maart 0,1% afgenomen ten opzichte van februari (ontwikkeling februari: 0,9%, initiële schatting: 1,2%). De groei in 2023Q1 was 1,1% (-0,7% in 2022Q4).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in maart 1,1% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 0,2%, initiële schatting: 0,4%).

De verwachting is dat op vrijdag 23 juni 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd, inclusief verslagmaand april 2023.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over