25 juli 2023

Wereldhandelsmonitor mei 2023

Het wereldhandelsvolume is in mei 2023 met 0,3% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 1,6% in april vergeleken met maart. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant zien we met name een stijging voor opkomend Azië exclusief China (+11,8%) en het Verenigd Koninkrijk (+6,0%). De invoer van de Verenigde Staten en Japan namen juist af, met respectievelijk -2,3% en -6,1%. Aan de uitvoerkant is de toename van opkomend Azië exclusief China opvallend (+7,4%). Aan de uitvoerkant zien we ook een stijging voor de eurozone en de Verenigde Staten, met respectievelijk 1,3% en 1,1%. De uitvoer van China (-7,8%), het Verenigd Koninkrijk (-5,0%), en Japan (-3,5%) namen echter af.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, mei 2023

  • Het wereldhandelsvolume is in mei 0,3% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 1,6% in april (initiële schatting: -1,4%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in mei 0,7% (niet-geannualiseerd; momentum april: 0,0% gelijk aan initiële schatting).
  • De wereldwijde industriële productie is in mei 0,0% toegenomen ten opzichte van april (ontwikkeling april: -0,9%, initiële schatting: -1,4%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in mei -0,1% (niet-geannualiseerd; momentum april: 0,6%, initiële schatting: 0,7%).

De verwachting is dat op vrijdag 25 augustus 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd, inclusief verslagmaand juni 2023.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over