Werkplannen

18 december 2014

Werkplan 2015 Centraal Planbureau

In dit werkplan wordt aangegeven welke werkzaamheden worden voorzien in 2015, inclusief een overzicht van de belangrijkste CPB-publicaties. Het werkplan begint met een korte terugblik op 2014.

17 december 2014

Wetenschappelijke CPB-Publicaties 2014

Dit is het overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2014. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die begin januari is geleverd.

17 februari 2014

Werkplan 2014 Centraal Planbureau

In dit werkplan geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan welke werkzaamheden er in 2014 worden verricht en welke publicaties er zijn voorzien. Daarbij wordt kort teruggeblikt op 2013.

16 februari 2014

Academische CPB-Publicaties 2013

Overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2013. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die sectorhoofden en directie begin januari hebben geleverd.