Zoekresultaten

Er zijn 16 zoekresultaten voor *.
2 september 2011

Het belang van uitvoer en binnenlandse bestedingen voor productie en werkgelegenheid in Nederland

Publicatie

Is aan te geven in welke jaren en in welke mate de buitenlandse vraag dan wel de binnenlandse bestedingen zoals consumptie en investeringen de motor achter de economische groei zijn geweest?

28 januari 2011

Presentatie "De 4 'ellen' van het voorspellen: SAFFIER II"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Johan Verbruggen gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomst 'Modellen en Voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'.

8 december 2008

Decemberraming 2008: Zwaar weer op komst

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de economische vooruitzichten voor Nederland tegen de achtergrond van de wereldwijde ontwikkelingen.

15 januari 2008

Decompositie van de BBP-groei in Europese landen; verschillende modellen vertellen verschillende verhalen

Publicatie

De bijdragen van afzonderlijke bestedingscategorieën aan de economische groei kunnen op twee manieren worden bepaald.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

17 april 2007

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Publicatie

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het Centraal Planbureau (CPB) sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model SAFFIER.

9 april 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

10 oktober 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen en middellange-termijnverkenningen.

Publicatie

Hoe groot is de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB? Hoe trefzeker zijn de verkenningen van het CPB voor de middellange termijn?

16 juni 2006

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Publicatie

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het CPB sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model Saffier.

25 januari 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen van het CPB voor de jaren 1971-2004; inclusief vergelijking met negen andere instanties

Publicatie

Jaarlijks onderzoekt het CPB de trefzekerheid van zijn eigen ramingen door de in het verleden gepubliceerde prognoses te vergelijken met de realisaties.