Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
17 september 2002

Economierapportage september 2002

Publicatie

Economische groei industrielanden door onrust financiële markten tijdelijk vertraagd

28 augustus 2002

Een historische simulatie van het Invoerprijzenprogramma (1979-2000) - augustus 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt een beschrijving gegeven van een historische simulatie van het invoerprijzenprogramma voor de jaren 1979-2000

19 augustus 2002

Varianten in JADE, zoals gebruikt bij analyse van het strategisch akkoord - augustus 2002

Publicatie

Dit memo presenteert de belangrijkste JADE-varianten die tijdens de analyse van het strategisch akkoord in JADE zijn gebruikt.

19 juli 2002

Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006

Publicatie

Wat zijn de effecten van het Strategisch accoord van CDA, LPF en VVD?

31 mei 2002

CEP-op-maat transportsector 2002-2003 - mei 2002

Publicatie

Dit memorandum gaat nader in op de vooruitzichten voor de bedrijfstak transport met een onderverdeling naar een aantal bedrijfsklassen.

29 mei 2002

De Europese economie op middellange termijn; rapport gepresenteerd aan de AIECE voorjaarsvergadering, Athene, 8-10 mei 2002

Publicatie

Wat zijn de vooruitzichten voor de Europese economie op middellange termijn?

2 mei 2002

Economierapportage april 2002

Publicatie

Nederlandse economie profiteert minder van aantrekken wereldeconomie dan rest eurogebied

1 mei 2002

Actualisatie van de Economische Verkenning 2003-2006

Publicatie

Budgettair beeld voor komende kabinetsperiode verslechterd.

8 april 2002

In focus: De metaal- en electrotechnische industrie in Nederland 2001-2003

Publicatie

Deze ‘In Focus’ dient als achtergronddocument bij het CEP en geeft een economische vooruitblik voor de metaal- en elektrotechnische industrie.