Zoekresultaten

There are 2065 search results.
14 februari 2020

Doorrekening stelselherziening socialezekerheids- en belastingstelsel FvD

Publicatie

Op verzoek van Forum voor Democratie heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire- , inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van een mogelijke stelselherziening in het socialezekerheids- en belastingstelsel.

14 februari 2020

Publicatie Centraal Economisch Plan 2020 (hoofdstuk 1, beknopte update MLT en kerngegevenstabel)

Agenda

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2020, waarin het CPB een prognose presenteert voor de jaren 2020 en 2021, publiceert het CPB op dinsdag 3 maart 2020 om 07.00 uur hoofdstuk 1, een beknopte update van de MLT en de kerngegevenstabel.

14 februari 2020

Publicatie Centraal Economisch Plan (CEP) 2020

Agenda

In het Centraal Economisch Plan 2020 presenteert het CPB een actualisatie van de raming voor het jaar 2020, een prognose voor 2021, alsmede een update van de Middellangetermijnverkenning (MLT). De volledige tekst van deze publicatie (pdf) en de digitale versie van alle bijlagen zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 om 7:00 uur te downloaden.

13 februari 2020

Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

Publicatie

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd.

Image for Een nieuwe kijk op de  Wet Inburgering 2013
13 februari 2020

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Persbericht

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau “Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013” dat zojuist is verschenen.

13 februari 2020

Zijn de besparingen van Nederlandse huishoudens optimaal?

Publicatie

Nederlandse huishoudens hebben bijzondere balansen, vooral de hoge hypotheekschulden en hoge pensioenaanspraken vallen op in internationaal verband. In deze notitie onderzoeken we hoe de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens zich verhoudt tot theoretisch optimale niveaus. Ten eerste kunnen we niet stellen dat Nederlandse huishoudens in het algemeen te veel sparen. Tot de pensionering is het optimale mediane vermogen ruwweg gelijk aan het waargenomen netto vermogen van Nederlandse huishoudens. De verschillen tussen huishoudens zijn echter groot. 

Image for Zijn de besparingen van Nederlandse huishoudens optimaal?
6 februari 2020

Seminar: A convenient truth: The convenience yield, low interest rates and implications for fiscal policy

Agenda

Dinsdag 14 april 2020 geeft Denis Bonam (DNB) een presentatie getiteld: "A convenient truth: The convenience yield, low interest rates and implications for fiscal policy"

6 februari 2020

Seminar: Does the consumption-income ratio predict returns on wealth? Long-run evidence for industrial economies

Agenda

Dinsdag 17 maart 2020 geeft Lorenzo Pozzi (Erasmus Universiteit) een presentatie getiteld: "Does the consumption-income ratio predict returns on wealth? Long-run evidence for industrial economies"

31 januari 2020

Pensioenberekeningen voor drie scenariosets

Publicatie

Deze notitie presenteert in aanvulling op de CPB Notitie van 5 juni 2019 voor drie scenariosets de effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Deze notitie laat zien dat de transitie-effecten sterk afhankelijk zijn van de gemiddelde rente in een economisch scenario.

31 januari 2020

JongCPB

Pagina

JongCPB is een vereniging voor medewerkers van het Centraal Planbureau. Het bestuur van JongCPB organiseert inhoudelijke en netwerkactiviteiten om de kennis van haar leden te verbreden en te verdiepen, zoals werkbezoeken en een studiereis. Daarnaast verbinden sociale activiteiten als sporttoernooien, borrels en een sinterklaasviering mensen van verschillende afdelingen en worden nieuwe medewerkers opgevangen in de organisatie.