Workshop

Competition Workshop: Mededinging en Landbouw - Een geval apart?

Op 17 mei aanstaande organiseren het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Centraal Planbureau en TILEC (het Tilburg Law and Economic CentER van de Universiteit Tilburg) gezamenlijk een Competition Workshop over “Mededinging en Landbouw - Een geval apart?”.

Datum
17 mei 2011
Tijd
00:00
Locatie
Ministerie van EL&I, Bezuidenhoutseweg 30, zaal 32, Den Haag

De Nederlandse rijksoverheid heeft met de oprichting van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het spanningsveld tussen eerlijke concurrentie in de landbouwsector aan de ene kant en een verantwoorde voedselvoorziening aan de andere kant geïnternaliseerd. Graag brengen wij de economische en juridische discussie op dit vlak samen in een Competition Workshop waarin we aandacht besteden aan twee specifieke landbouwdimensies van mededinging. Ten eerste zal besproken worden in hoeverre een competitieve markt de duurzame productie van goederen in de weg staat. Ten tweede zullen de uitdagingen op het gebied van mededinging in de voedselketen - een keten onderaan bijzonder gedecentraliseerd en bovenaan bijzonder geconcentreerd is - onderwerp van gesprek zijn. 

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze workshop. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u een email sturen met uw naam en instelling naar Ali Aouragh (a.aouragh@cpb.nl). Mocht u andere geïnteresseerden kennen, zouden wij het op prijs stellen als u deze uitnodiging door zou sturen. 

De workshop vindt plaats in het hoofdgebouw van het ministerie van EL&I. Denkt u eraan dat u een geldig legitimatiebewijs nodig heeft om hier naar binnen te mogen.

Met vriendelijke groet,

Ali Aouragh                (CPB, Sector Marktordening)
Eric van Damme         (CentER en TILEC, Universiteit Tilburg)
Jurian Muller               (Ministerie van EL&I, Directie Mededinging en Consumenten)
Karen van der Wiel     (CPB, Sector Marktordening)

Contactpersonen