Policy seminar

Etnische diversiteit van scholen in de Nederlandse PISA data 2009

Tijdens dit policy seminar geeft Jaap Dronkers (Universiteit Maastricht) een presentatie met als titel: "Etnische diversiteit van scholen in de Nederlandse PISA data 2009".

Datum
28 september 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Woensdag 28 september 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Let op: dit policy seminar is op een woensdag!!

Presentatie: Jaap Dronkers (Universiteit Maastricht)

Discussiant: Lex Herweijer (Sociaal Cultureel Planbureau)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:  In dit paper analyseer ik de Nederlandse PISA data 2009, waarin voor de eerste keer het geboorteland van leerlingen en ouders bekend is.  Zo wil ik vaststellen of ook in Nederland etnische diversiteit van scholen negatief samenhangt met taal en rekenen prestaties van 15-jarige leerlingen met een migratie achtergrond. Een dergelijk negatieve samenhang van etnische diversiteit van scholen en leerprestaties vond ik met behulp van de PISA data 2006 voor een aantal OECD-landen (o.a. Belgie, Duitsland, Denemarken, Schotland). Nederland ontbrak in die analyse, omdat in de Nederlandse PISA 2006 niet naar het geboorteland is gevraagd (zie verder J. Dronkers & R. van der Velden. Positive but also negative effects of ethnic diversity in schools on educational performance? An empirical test using cross-national PISA data.http://www.eui.eu/Personal/Dronkers/English/oratie.pdf) Deze specifieke toetsing voor Nederland is nodig, omdat sommigen claimen  dat een dergelijk negatief samenhang van etnische diversiteit van scholen en leerprestaties in Nederland niet zou bestaan. Ik laat zien dat het Nederlandse onderwijs niet de veronderstelde uitzonderingspositie inneemt, alvast wat betreft de samenhang tussen etnische diversiteit van scholen en taal- en rekenprestaties van 15-jarige leerlingen met een migratie achtergrond. Als toegift zal ik met nadere analyses van de COOL-data nagaan, waarom Herweijer in het recente SCPB rapport "Gemengd leren" tot een andere conclusie voor het Nederlandse basisonderwijs kan komen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen