Policy seminar

Policy seminar: agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart: inzichten uit het nieuwe CPB-model LUCA

Donderdag 30 oktober geeft Ioulia Ossokina (CPB) een presentatie met de titel "Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart: inzichten uit het nieuwe CPB-model LUCA".

Datum
30 oktober 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Ioulia Ossokina (CPB)

Discussiant: Michiel Ruis (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Concentratie van mensen en bedrijven in steden brengt agglomeratievoordelen teweeg. Investeringen in transportinfrastructuur beïnvloeden locatie en concentratie van mensen en bedrijven. Dit kan leiden tot een betere benutting van agglomeratievoordelen. We onderzoeken dit voor Nederland, gebruik makende van een nieuw ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel LUCA. De hoofdinzichten zijn als volgt:

- Agglomeratievoordelen verschillen aanzienlijk per locatie, zowel voor wonen als voor werken.
- Transportinfrastructuur bepaalt in belangrijke mate waar mensen wonen en werken. Transportbereikbaarheid van geschikte banen verklaart voor circa 70% de werklocatiekeuze van Nederlanders en voor ongeveer 30% hoeveel men bereid is te betalen voor de grond in een woonlocatie. Naast een goede banenbereikbaarheid maakt het ruime aanbod van voorzieningen steden tot aantrekkelijke woonplaatsen.
- Het belang van locatie verschilt per opleidingsniveau. Hoogopgeleiden reizen graag met de trein, zijn bereid om ver te forensen voor een leuke baan, hebben een grote voorkeur voor woonlocaties met goede voorzieningen en kunnen zich een dure woonlocatie makkelijker veroorloven. Om deze redenen clusteren ze in een aantal (binnen-)stedelijke gebieden; laag- en middelbaar opgeleiden zijn daar minder sterk vertegenwoordigd.
- Investeringen in transportinfrastructuur bevorderen efficiënter gebruik van agglomeratievoordelen, maar leiden ook tot herverdeling van welvaart tussen regio’s en bevolkingsgroepen.
- Transportinvesteringen kunnen leiden tot een toename van regionale verschillen. Dit hoeft echter niet welvaartsverlagend te zijn.
- Een investering in de transportinfrastructuur van een regio verhoogt de welvaart van deze regio. Dit gaat vaak ten koste van de omliggende regio’s.
- De baten van grote investeringen in transportinfrastructuur komen in belangrijke mate ten goede aan hoogopgeleiden.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).