Policy seminar

Policy seminar: bestaat er een PhD premie in Nederland?

Donderdag 12 december geeft Bram Wouterse (CPB) een presentatie met de titel "Bestaat er een PhD premie in Nederland?"

Datum
12 december 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bram Wouterse (CPB)

Discussiant: Jos de Jonge (Rathenau Instituut)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Het aantal promoties in Nederland is sterk gestegen in de afgelopen decennia - met meer dan zeventig procent sinds 2000. Het succesvol verdedigen van een proefschrift is een grote prestatie voor het individu. Maar in hoeverre zal een jonge doctor profiteren van deze prestatie op de arbeidsmarkt? In dit paper wordt het individuele rendement op promoties aan Nederlandse universiteiten onderzocht over de eerste twintig jaar van een carrière. Wij vinden dat, in vergelijking met vooral Duitsland en Zwitserland, de PHD premie in termen van inkomen relatief laag is. De eerste twintig jaar na hun afstuderen (voor een doctoraal of Master) verdienen Nederlandse promovendi gemiddeld minder dan vergelijkbare leeftijdgenoten met alleen een Master diploma. Onze unieke dataset stelt ons in staat om de dynamiek van de (negatieve) PhD premie te bestuderen. De inkomenskloof is het grootst in de eerste jaren na het afstuderen, de kloof wordt zo’n veertien jaar na afstuderen gedicht en vervolgens ontstaat er een PhD premie. Dit patroon suggereert dat de PhD premie over de gehele loopbaan licht positief uitpakt. De individuele rendementen verschillen sterk naar geslacht en studierichting. Vrouwelijke promovendi verdienen in de eerste twintig jaar na het afstuderen gemiddeld 9 procent meer dan vrouwelijke Masters, terwijl mannelijke PHDs gemiddeld 8 procent minder verdienen dan hun tegenhangers. De positieve inkomsten premie voor vrouwen wordt deels veroorzaakt door het feit dat vrouwelijke promovendi meer uren werken dan afgestudeerden. Het hebben van een PhD in Business of Economics levert het grootste negatieve rendement op, terwijl het beeld minder negatief is voor PHDs die in de geesteswetenschappen of (andere) sociale wetenschappen promoveerden. In termen van werkgelegenheid en het ontvangen van uitkeringen, hebben Masters en promovendi soortgelijke ervaringen tijdens de eerste twintig jaar van hun carrière. Verrassend genoeg, hebben jonge doctors net zoveel kans op een baan in de academische wereld in 2010 als degenen die hun proefschrift verdedigden in 1995, ondanks de sterke stijging in het aantal promoties en het stabiele aantal vaste banen in de academische wereld. Dit kan worden verklaard door zowel de sterke toename in post-doc posities als de sterke toename van buitenlandse promovendi in Nederland, die vaker Nederland verlaten na hun verdediging.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).