Policy seminar

Policy seminar: "effecten van transportinfrastructuur op de arbeidsmarkt, productiviteit en woningmarkt"

Donderdag 19 december geeft Coen Teulings (UvA, Cambridge) een presentatie met de titel "Effecten van transportinfrastructuur op de arbeidsmarkt, productiviteit en woningmarkt".

Datum
19 december 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.30 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Coen Teulings (UvA, Cambridge)

Discussiant: Jan Rouwendal (VU)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Maatschappelijke effecten van transportinvesteringen op de arbeidsmarkt, productiviteit en woningmarkt zijn belangrijk voor beleid, maar zijn moeilijk te meten en te waarderen. We ontwikkelen een methode om deze zogenaamde indirecte effecten via grondprijzen in beeld te brengen, dit met behulp van een nieuw ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel. Het model staat toe om verschillende effecten van transportinfrastructuur te onderscheiden en de omvang hiervan te vergelijken, waaronder: reistijdbaten en baten van modal split, betere banenbereikbaarheid, agglomeratievoordelen, ruimtelijke clustering van mensen en bedrijven, etc. We schatten de parameters van het model op Nederlandse data en passen het model toe om de baten van een aantal concrete infrastructurele projecten door te rekenen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Ioulia Ossokina