Policy seminar

Policy seminar: het modelleren van variatie over ruimte en tijd in de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen: wind in de Verenigde Staten

Donderdag 16 mei geeft Geoff Blanford (EPRI) een presentatie tijdens een CPB Policy Seminar met de titel "Het modelleren van variatie over ruimte en tijd in de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen: wind in de Verenigde Staten".

Datum
16 mei 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Geoff Blanford (EPRI)

Discussiant: Rob Aalbers (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Modeling intermittent renewable resources requires particular care because of their spatial and temporal variability. Spatial variability is relevant because of the costs and constraints involved in long-distance power transmission. Temporal variability is relevant because of the much higher costs and more limiting constraints involved in electricity storage.  We develop a new model of the United States electric sector with partially aggregated regional and intra-annual resolution, based on data at the hourly and state level.  In this context we evaluate the true economic potential for wind deployment and investment, its dependence on transmission expansion restrictions, and the implications for system capacity and operations.

Policy seminars:
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).