Policy seminar

Policy seminar: impact of renewables on electricity markets

Donderdag 2 april geven Paul Koutstaal en Ozge Ozdemir (ECN) een presentatie met de titel "Impact of renewables on electricity markets".

Datum
2 april 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Paul Koutstaal en Ozge Ozdemir (ECN)

Discussiant: Annemiek Verrips (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Increasing shares of wind and solar-PV in electricity generation have a considerable impact on the electricity market. In addition to the costs of wind turbines and solar-pv panels themselves, the variable and uncertain generation from these renewables are a source of additional costs in the electricity system. These costs are, for example, the costs of back-up needed for periods with low wind and solar production or the costs of balancing the electricity system. Furthermore, electricity from wind and solar with zero marginal costs depresses electricity prices on the wholesale market, an effect that is even more pronounced for the price which wind and solar earn on the market. While these cost increases and price effects are common to all electricity markets, the magnitude of the effects will to a large extent depend on the local characteristics of an electricity market, such as the incumbent generation mix and the interconnections with other markets. Therefore, to quantify these effects for the Netherlands, we have used a detailed European electricity market model. Our results for the Netherlands are in line with the existing literature and underline the importance of interconnections in reducing the integration costs of renewables in the electricity system.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen