Policy seminar

Policy seminar: werknemers ondervinden grote negatieve gevolgen na faillissement werkgever

Donderdag 23 januari geeft Marloes de Graaf-Zijl (CPB, VU) een presentatie met de titel "Werknemers ondervinden grote negatieve gevolgen na faillissement werkgever".

Datum
23 januari 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Marloes de Graaf-Zijl (CPB, VU)

Discussiant: Didier Fouarge (UM)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Werknemers die betrokken zijn bij een faillissement of reorganisatie raken buiten hun schuld hun baan kwijt. De gevolgen zijn voor de ene persoon groter dan voor de andere. Vooral ouderen worden hard geraakt. Dit onderzoek brengt met behulp van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS de gevolgen van faillissementen voor betrokken werknemers in kaart. Daarbij kijken we naar de kans om na ontslag weer aan het werk te geraken en het loon dat mensen in die nieuwe baan verdienen. Daarbij vergelijken we de groep ontslagen personen met een controlegroep van niet-ontslagen personen met precies dezelfde kenmerken. Deze controlegroep hebben we bepaald door middel van exacte matching. Met behulp van regressie-analyses analyseren we vervolgen hoe de gevolgen van het ontslag samenhangen met leeftijd en andere persoonskenmerken. De gevolgen voor ouderen blijken groter dan voor jongeren. Een deel van dit verschil tussen jong en oud hangt samen met de langere baanduur van oudere werknemers.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Jan Bonenkamp