Seminar

Presentatie op het gebied van financiële markten

Tijdens dit seminar geeft Jürgen Antony (CPB) een presentatie met als titel " Firm Heterogeneity, Credit Constraints, and Endogenous Growth".

Datum
15 maart 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 15 maart 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jürgen Antony (CPB)

Discussiant: Emami Namini (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Presentatie op het gebied van financiële markten. Lees ook de Engelstalige samenvatting.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen