Seminar

Presentatie over arbeidsmarktbeleid, werkloosheid en economische activiteit in Nederland

Tijdens dit seminar geeft Adam Elbourne (CPB) een presentatie met als titel: "Labour market policy, globalisation and the relationship between economic activity and unemployment dynamics in the Netherlands ".

Datum
21 juni 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 21 juni 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Adam Elbourne (CPB)

Discussiant:  Marcus Kirchner (Universiteit van Amsterdam)  

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: This paper presents results from a time-varying SVAR model of output growth and unemployment for the Netherlands. Over the period 1984 to 2009 the Dutch economy has become more exible with smaller output losses and faster recoveries after demand shocks. The flip side of the greater flexibility is increased unemployment volatility. Regression analysis suggests that the most important policy change over the sample period for explaining the increased flexibility of the Dutch economy has been the reduction in replacement rates. It explains the vast majority of the fall in output lost after a demand shock, the speed at which the recovery in output takes place and the increased volatility of unemployment in the face of demand shocks. Importantly, it appears that employment recovers faster after a demand shock because of increasing globalisation. Less stringent employment protection legislation, a lower gross-net wage wedge and increased reliance on temporary workers also appear to have played a role in the faster return of unemployment to initial levels after demand shocks.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen