Policy seminar

Presentatie over de subsidie op auto's die beschikbaar zijn gesteld door de werkgever

Tijdens dit policy seminar geeft Jos van Ommeren (Vrije Universiteit Amsterdam) een presentatie met als titel: "Welfare effects of Distortionary Fringe Benefits Taxation: The Case of Employer-provided cars".

Datum
16 juni 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Donderdag 16 juni 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jos van Ommeren (Vrije universiteit Amsterdam)

Discussianten: Jan Takens (Ministerie van Financiën)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: In Europe, many employees receive company cars as fringe benefits induced by taxation. We analyse the welfare effects of company car taxation for the Netherlands by estimating to what extent car expenditure and private car travel change when employees receive a company car. Tax treatment of company cars generates a welfare loss ranging from €600 to €780 per year per company car , mainly due to a shift towards more expensive cars (from €420 to €600 per year), but also due to increased private travel (€180 per year). For the whole of Europe, we estimate the welfare deadweight loss to be about €12 billion per year.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen