Seminar

Presentatie van een analyse over optimaal begrotingsbeleid

Tijdens dit seminar geeft Coen Teulings (CPB - UVA) een presentatie met als titel: "Optimal budgetary policy".

Datum
19 december 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Maandag 19 december 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Let op: Dit seminar is op een maandag!

Presentatie: Coen Teulings (CPB - UVA)
Co-auteur paper: Jasper Lukkezen (CPB)

Discussiant: Wouter den Haan (LSE)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: The demise of Lehman Brothers and the subsequent financial crisis led to serious problems for public finance in many countries. Now that the most acute problems of the crisis have been dealt with, countries face the question of how to restore equilibrium in their public finances. What is the optimal speed of fiscal consolidation? This paper seeks a pragmatic answer to this question. We combine a simple VAR model with gdp growth, unemployment, public sector’s primary surplus, and public debt with a welfare function with (current and future) gdp and unemployment as its arguments. The VAR model is easy to estimate. The optimal policy strikes a balance between stabilizing unemployment and controlling public debt. We calculate the welfare gain of applying the optimal policy rule compared to applying alternative rules, like stabilizing the primary surplus, public debt or unemployment.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Contactpersonen