Seminar

Presentatie van een analyse over reductie autoverkeer in een stad

Tijdens dit seminar geeft Bruno de Borger (Antwerpen Universiteit) een presentatie met als titel: "Policies to reduce inner city traffic".

Datum
13 december 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 13 december 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bruno de Borger (Antwerpen Universiteit)

Discussiant: Ioulia Ossokina (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Many cities develop policies to reduce the negative externalities (congestion, pollution, accident risks) associated with local and, especially, through traffic. In this paper, we focus on instruments the city can use to reduce the external effects of through traffic. We consider five different instruments: (i) investments that reduce the external effect per vehicle and that are costly to the government, but that do not reduce the speed of traffic (e.g., noise walls); (ii) investments that reduce the external cost per vehicle and do reduce the speed of vehicles (new traffic lights, bumps, bike paths, etc.); (iii) formal traffic restrictions that are not costly to the government (for example, speed limits, increasing the red phase of traffic lights, etc.) but that do reduce the speed of vehicles; (iv) charging an urban toll; and (v) building a city bypass for through traffic. We present a theoretical model that encompasses all these externality reducing measures, and show the following results. First, compared to the federal social optimum, the city government over-invests in externality-reducing infrastructure whenever this infrastructure increases the generalized cost of transit traffic. Second, compared to the social optimum, the city government sets the urban toll too high. Third, compared to the social optimum, the city government under-invests in bypass capacity. Fourth, if the city can charge its optimal toll, it will never invest in a bypass or in technology to guide traffic around the city. Finally, in a model where all instruments are used jointly, we show that under some conditions the social optimum can be decentralized by appropriate allocation of policy instruments to local and federal authorities.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Contactpersonen

Michiel van Leuvensteijn
Mauro Mastrogiacomo