Seminar

Presentatie van een analyse over vrije (derde pijler) pensioen besparingen

Tijdens dit seminar geeft Mauro Mastrogiacomo (CPB - VU University Amsterdam) een presentatie met als titel: "Did you really save so little for your retirement? An analysis of retirement savings and unconventional retirement accounts".

Datum
11 oktober 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 11 oktober 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Mauro Mastrogiacomo (CPB - VU University Amsterdam)

Discussiant: Henk Nijboer (Ministerie van Financiën, AFEP)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: We use a confirmatory factor analysis to study the relation between the importance of a broad spectrum of saving motives, such as saving for retirement, and saving behavior. Survey data show that many respondents save for retirement in unconventional retirement accounts, such as investments in real estate. We show that finding the retirement motive important does not directly translate in additional retirement savings. We show that the annuity stream generated by conventional and unconventional accounts from age 65 onwards is small and that most savings are residual and are not being put aside for a specific motive.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen