Seminar

Seminar: aanbodgecreëerde vraag door strategic framing in de zorg

Dinsdag 16 december geeft Kris de Jaegher (UU) een presentatie getiteld "Aanbodgecreëerde vraag door strategic framing in de zorg".

Datum
16 december 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Kris de Jaegher (UU)

Discussiant: Machiel van Dijk (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
This paper develops a model of persuasive demand inducement, where a physician frames the healthcare decision faced by a patient with prospect-theoretic preferences, such as to make the patient see the decision from the perspective of a particular reference derive how the patient’s degree of risk aversion, how the manner in which this degree of riskand the decision to buy a risky curative treatment rather than no treatment. Furthermore, wepoint. We derive the reference point which maximises the probability that the patient buys treatment under two scenarios, namely the decision to buy a safe preventive treatment rather than no treatment, aversion changes with wealth, and how the level of loss aversion, affect the reference point that is optimal from the perspective of the physician.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen