Seminar

Seminar: bevolkingskrimp en rechtsextremisme

Dinsdag 28 mei geeft Nicolai Wendland (Darmstadt University of Technology) een presentatie met de titel "Bevolkingskrimp en rechtsextremisme".

Datum
28 mei 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Nicolai Wendland (Darmstadt University of Technology)
 
Discussiant: Wilbert Grevers (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
Is regional decline a source of discontent? Low housing costs should fully compensate for unfavourable economic conditions or lack of amenities in a spatial equilibrium, yet not all groups in society may be sufficiently mobile to alleviate spatial utility differentials. Identifying population growth on distance to major cities and coalfields, we establish that inhabitants of declining areas in Germany disproportionally vote for the right-wing extremist NPD, which we interpret as an indication of considerable local discontent. We also document that lower-educated, male and older workers are overrepresented among those who stay behind, which is consistent with our conjecture that it is the least mobile households for which the spatial equilibrium framework is least applicable.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).