Seminar

Seminar: bilaterale belastingverdragen, treaty shopping en directe buitenlandse investeringen

Dinsdag 24 september geeft Arjan Lejour (CPB) een presentatie met de titel "bilaterale belastingverdragen, treaty shopping en directe buitenlandse investeringen".

Datum
24 september 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Arjan Lejour (CPB)

Discussiant: Hendrik Vrijburg (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp This paper examines the impact of bilateral tax treaties and other tax variables on bilateral FDI. First, it presents an econometric analysis of the effects of treaties on FDI based on a very rich database of all OECD countries from 1985 onwards. We conclude that new tax treaties increase bilateral FDI and that this effect increases over time, and peak at 25 percent after a decade or so. Moreover, the EU directives on mother daughter companies and interest and royalties have a significant positive impact on FDI. Second, we analyse the effects of treaty shopping on FDI. We develop various indicators measuring the size of treaty shopping based on simple arithmetic’s and sophisticated network analyses. In general these indicators have a significant impact on FDI: twenty extra tax treaties increase bilateral FDI stocks by about 40 percent in home and source countries.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).