Seminar

Seminar: "Dat hebben we er voor betaald: De magie van de aankoopprijs van de woning door de eeuwen heen"

Dinsdag 5 maart geeft Piet Eichholtz (UM) een presentatie met als titel "Dat hebben we er voor betaald: De magie van de aankoopprijs van de woning door de eeuwen heen".

Datum
5 maart 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Piet Eichholtz (UM)

Discussiant: Machiel van Dijk (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
This paper is the first to provide empirical insights into the long-term nature of the loss aversion bias. Using a database of Amsterdam housing transactions spanning 324 years, the paper studies the question whether loss aversion was present in centuries past, whether its effects were stable across these centuries, and whether the psychological effect of the purchase price on selling behavior eroded with time and through the occurrence of important events. The purchase price of the house is found to have been a psychological anchor, below which home owners were reluctant to sell, no matter whether they were male or female. This result holds for 17th and 18th century Dutch home owners as well as for those who followed in their wake, but loss aversion appears to have gotten more important over the centuries. The anchoring power of the purchase price was strong: it survived the death of the original owner when the house passed on to the heirs. It was however diminished by loss realizations in housing transactions in the direct vicinity, and even more so by the occurrence of wars involving foreign occupation. The aversion to a loss relative to the purchase price was also gradually reduced by the time passed since the purchase.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).