Seminar

Seminar: de effecten van etnische diversiteit op de prestaties van teams: een veldexperiment

Dinsdag 14 januari geeft Sander Hoogendoorn (CPB) een presentatie met de titel "De effecten van etnische diversiteit op de prestaties van teams: een veldexperiment".

Datum
14 januari 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Sander Hoogendoorn (CPB)

Discussiant: Jolanda Hessels (EUR)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
One of the most salient and relevant dimensions of team heterogeneity is ethnicity. We measure the impact of ethnic diversity on the performance of business teams using a field experiment. We follow 550 students who set up 45 real companies as part of their curriculum in an international business program in the Netherlands. We exploit the fact that companies are set up in realistic though similar circumstances and that we, as outside researchers, had the unique opportunity to exogenously vary the ethnic composition of otherwise randomly composed teams. The student population consists of 55% students with a non-Dutch ethnicity from 53 different countries of origin, enabling us to include extremely diverse teams in our study. We find that a moderate level of ethnic diversity has no effect on team performance in terms of business outcomes (sales, profits and profits per share). However, if at least the majority of team members is ethnically diverse then more ethnic diversity seems to affect the performance of teams positively. Our data suggest that this positive effect might be related to the more diverse pool of relevant knowledge facilitating (mutual) learning within ethnically diverse teams.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Ryanne van Dalen