Seminar

Seminar: Does Searching Broader Improve Job Prospects? – Evidence from variations of online search

Dinsdag 21 april geeft Paul Muller (VU) een presentatie getiteld "Does Searching Broader Improve Job Prospects? – Evidence from variations of online search".

Datum
21 april 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Paul Muller (VU)

Discussiant: Wiljan van den Berge (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
We investigate experimentally the effects of a web-based information intervention on employment prospects. We invited 300 job seekers to search for jobs in our computer facilities at the University of Edinburgh for 12 consecutive weekly sessions. They searched for real jobs using our web interface. After 3 weeks, we introduced a manipulation of the interface for half of the sample. The manipulation consisted of providing suggestions of alternative occupations to consider, based on the profile of the job seeker. These suggestions were made using background information from readily available labour market transitions data. We find that such an intervention affects job search behaviour. For job seekers who are searching relatively narrowly, the intervention broadens their search and significantly improves their job interviews. This applies especially to those with several months of unemployment duration.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Bram Wouterse