Seminar

Seminar: 'een tegenbod aan consumenten die willen overstappen? Theorie, welvaartseffecten en de rol van heterogene zoekkosten'

Dinsdag 29 april geeft Marco Haan (RUG) een presentatie met de titel 'Een tegenbod aan consumenten die willen overstappen? Theorie, welvaartseffecten en de rol van heterogene zoekkosten'.

Datum
29 april 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Marco Haan (RUG)

Discussiant: Gijsbert Zwart (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
In this paper we allow firms to make retention offers on a market where they already practice behavior-based price discrimination and where switching costs are present. In addition we take away the, in this setting, common assumption in the literature that switching costs are homogeneous. We show that firms can increase profits in certain situations by making retention offers to consumers that are on the verge of switching. Prices are higher than in the case without retention offers, except for consumers with relatively low switching costs who will pretend to switch in order to get a better price from the firm.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Ryanne van Dalen