Seminar

Seminar: health state dependence in Europe; estimates and implications for health expenditures and pension payout schemes

Dinsdag 14 april geeft Marike Knoef (Universiteit Leiden) een presentatie getiteld "Health state dependence in Europe; estimates and implications for health expenditures and pension payout schemes".

Datum
14 april 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Marike Knoef (Universiteit Leiden)

Discussiant: Bram Wouterse (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
With the pension system under pressure it is important to gain a deeper understanding of the financial needs of elderly. In this paper we analyze the impact of age and health on financial needs. For this purpose we use a measure of financial satisfaction in the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). We find that bad health has a negative impact on financial satisfaction. Furthermore, in countries where the responsibility for the provision of long term health care is split by the government and the family, this effect turns out to be larger for individuals with higher incomes. Whereas health deterioration seems to increase financial needs, age decreases those needs. These results are of interest for the design of pension payout schemes.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen