Seminar

Seminar: heeft het perspectief van markten op de houdbaarheid van overheidsschulden invloed gehad op de geloofwaardigheid van monetaire autoriteiten?

Dinsdag 21 mei geeft Steven Poelhekke (VU) een presentatie met de titel "Heeft het perspectief van markten op de houdbaarheid van overheidsschulden invloed gehad op de geloofwaardigheid van monetaire autoriteiten?".

Datum
21 mei 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Steven Poelhekke (VU)
 
Discussiant: Jasper Lukkezen (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
During the Great Crisis, most governments in industrial countries supported their domestic financial sector under stress and responded to strong declines in output growth with fiscal stimulus packages. Starting in 2010, attention focused on the sustainability of the resulting debt burdens. We conduct an empirical study to test whether in the United States, the euro area and the United Kingdom, views on the sustainability of fiscal burdens have influenced markets’ assessment of central banks’ commitment to price stability. Using a daily measure of inflation expectations extracted from nominal and indexed-linked government bonds, or inflation swaps, we test whether these react to alternative measures of fiscal burdens. These include rescue package announcements, credit default swap (CDS) spreads and changes in either the outlook or the credit rating of governments. We find no evidence of a significant effect of market participants’ perceptions of fiscal burdens on long-term inflation expectations in the United States, the euro area and the United Kingdom. These results are broadly consistent with the view that long term inflation expectations have remained well anchored.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).