Seminar

Seminar: hoe goed zijn de ramingen van het CPB?

Dinsdag 8 oktober geeft Philip Hans Franses (EUR) een presentatie met de titel "Hoe goed zijn de ramingen van het CPB?"

Datum
8 oktober 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Philip Hans Franses (EUR)

Discussiant: Albert van der Horst (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp "Forecasts from large-scale macro-economic models can be evaluated against forecasts from benchmark time series models. This paper first recommends that a fair comparison would require real-time forecasts from these time series models. Applying this notion to the forecasts from the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) for 1971-2007 for thirteen macro-economic variables for the Netherlands shows that CPB’s forecasts improve on such benchmark forecasts with about 14% on average. Next, as forecasts from macro-economic models usually involve judgmental adjustment by experts, it is relevant to quantify the added value of the modelers relative to the benchmark time series model. A simple method is proposed, and it is applied to the same thirteen series. On average, the macro-modelers are found not to reduce forecast uncertainty. However, when the CPB forecasts and benchmark forecasts are combined, the CPB forecasts are twice as relevant as the benchmark forecasts."

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).