Seminar

Seminar: Impact of funding targeted preschool interventions on school readiness: Evidence from the Netherlands

Donderdag 11 februari geeft Emre Akgunduz (CPB) een presentatie getiteld "Impact of funding targeted preschool interventions on school readiness: Evidence from the Netherlands".

Datum
11 februari 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Emre Akgunduz (CPB)

Discussiant: Thomas van Huizen (UU)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
We analyze the effectiveness of the early childhood programme (ECP) in the Netherlands. The programme is designed for 2.5 to 4 year olds from disadvantaged backgrounds. 37 municipalities received an additional subsidy to expand ECP programmes, which allows us to analyze the effects of the programme within a difference-in-differences framework. Most children first enroll in primary schools at age 4 in the Netherlands but pupils begin to learn reading and mathematics in grade 3 at age 6. We use grade repetition constructed from school registry data from 2008 to 2015 in the first two grades as an indicator of school readiness. Our results show significantly lower grade repetition rates for targeted children who are in regions that receive the subsidy. Grade repetition drops by 1 to 3 percentage points for disadvantaged pupils targeted by the programme.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen