Seminar

Seminar: "loonprofielen en pensioenopbouw; een paneldata model met zelfselectie en deeltijdarbeid"

Dinsdag 15 april geeft Jim Been (UL) een presentatie met de titel "Loonprofielen en pensioenopbouw; een paneldata model met zelfselectie en deeltijdarbeid".

Datum
15 april 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jim Been (UL)

Discussiant: Anja Deelen (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
This paper estimates life-cycle wage profiles using panel data sample selection models with special attention given to selection into full-time and part-time employment (including gradual retirement). We extend the work of Rochina-Barrachina (1999), who proposed a new estimator for panel data selection models where both the selection and the regression equation contain individual effects allowed to be correlated with the observable variables. Instead of only correcting for systematic differences between those who work and those who do not work, we also take into account unobserved differences between those who work part-time and full-time in a panel data sample selection model. This provides useful information because part-time employment is common among women and gradual retirement is widely used. The model is estimated using a large administrative dataset based on Dutch tax records. Our results suggest the existence of self-selection into work over the life-cycle that would have been unnoted in models without a correction for selection into the number of hours worked. For men we find a small positive selection into work until the age of 60 and negative selection into work after the age of 60 (those with relative advantageous unobserved characteristics leave the labor market early). For women we also find positive selection into work, which is more important than for men, especially between the ages of 30-35 where women give birth and raise young children. Finally, we apply the estimation results to project future wages and accumulated pension entitlements of a representative sample of Dutch households. With these simulations we are able to gain insights in the effects of (proposed) reforms with regard to the fiscal treatment of pension accumulation in the Netherlands.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).